Author Topic: shchan  (Read 4654 times)

Offline Kaya99

 • Knight
 • **
 • Posts: 399
shchan
« on: March 13, 2012, 04:30:13 PM »
limit up

Offline tycoon88

 • Baronet
 • ****
 • Posts: 1,156
Re: shchan
« Reply #1 on: March 13, 2012, 04:49:48 PM »
can't understand why. no announcement in bursa website.

Really puzzling. don tell me d fler wanna repeat 1996 all time high of RM 50/= a lot! i'm getting very pening here! :cash: :cash: :cash:

Offline wombie88

 • Earl
 • *******
 • Posts: 10,401
Re: shchan
« Reply #2 on: March 13, 2012, 04:50:22 PM »
tomorrow i gonna sell at 1.25 haha
selll SELLLL SELLLLLLLLLLLLL RUNNNNNNNNNNNN

Offline stevelee

 • Baronet
 • ****
 • Posts: 1,575
Re: shchan
« Reply #3 on: March 13, 2012, 04:52:08 PM »
tomorrow i gonna sell at 1.25 haha

u grab very fast.... and very daring to grab

Offline LengLeng_

 • Baronet
 • ****
 • Posts: 2,345
Re: shchan
« Reply #4 on: March 13, 2012, 05:02:33 PM »
Kena uma ady!! :D :D

Offline tycoon88

 • Baronet
 • ****
 • Posts: 1,156
Re: shchan
« Reply #5 on: March 13, 2012, 07:18:50 PM »
can anybody tell me why it rose so much? it is at all time high post 95/96 era.

i believe it may have something to do with their new main business stream wch is oil palm now instead of poultry previously.

but it doesnt justify as the profit is still low compared to other plantation stocks. it will take time to develop oil palm estates with high yields.

I got 400 lots bgt at 73 sen. planning to sell all tmrw if I dunno what news can support its price at this level.  :cash: :cash: :cash:

Offline jeebers

 • Knight
 • **
 • Posts: 179
Re: shchan
« Reply #6 on: March 13, 2012, 07:32:28 PM »
syndicate already goreng.. thats why got UMA..
so tomorrow how, still up??

Offline alexc8

 • Viscount
 • ******
 • Posts: 5,205
Re: shchan
« Reply #7 on: March 13, 2012, 07:37:43 PM »
Undervalued. Low PE. Good earning as per last Q.

Offline jeebers

 • Knight
 • **
 • Posts: 179
Re: shchan
« Reply #8 on: March 13, 2012, 07:49:42 PM »
SHchan revenue only increased by 0.4% compared to the previous year...
The substantial gain was due to disposing its subsidiary..
Hence the increase of its revenue was not because of increased output and efficiency..

Offline fatmeow

 • Civilian
 • *
 • Posts: 62
Re: shchan
« Reply #9 on: March 13, 2012, 08:02:30 PM »
i think it up so dramatically its because of this article

www(dot)nanyang.com.my/node/428625?tid=808

its gonna take time to grow.

Offline Ļaughing Ģor

 • Global Moderator
 • Marquess
 • *****
 • Posts: 17,755
  • Investlah - Malaysia's Biggest Investment Forum
Re: shchan
« Reply #10 on: March 13, 2012, 09:51:59 PM »
新兴栈(SHChan,4316,主板消费产品股)在脱售了其饲料及鸡业之后,现在唯一的业务,是种植油棕,名正言顺,理应转为种植股。投资者亦应从种植股的角度而不是从消费股的角度评估其价值。

于1974年上市的新兴栈,在饲料和鸡业奋斗了38年,历尽艰辛,最后还是不得不打退堂鼓。股神巴菲特说:做事业,最怕入错行,进入一个没有前途的行业,无论经营者多么精明,多么努力,最后还是要落荒而逃,新兴栈就是一个很好的例子。
该公司以2450万令吉,脱售从事饲料及鸡业的子公司,此项交易,已于去年11月30日完成,该公司从此挥别老本行的饲料及鸡业,重新出发,专攻油棕种植业。

在过去,也曾有饲料公司在交易所上市,后来都一个又一个的消失,可见此行难做,难怪硕果仅存的新兴栈现在也不敢恋栈。

果断明智决定
对股票投资者来说,这是很好的反面教材:买股票,一定要选择有潜能的行业,如果你所选的股票,是属于没落或竞争过于激烈的行业,而入行障碍(ENTRANCE BARRIER)又很低的话,无论你持守多久,都不可能赚钱。

新兴栈抛弃饲料业,转攻具有潜能及较为稳定的油棕种植业,是个果断、明智的决定。

方向正确,今后稳步向前,路会越走越宽。

只要对该公司稍为注意,投资者一定会发现,该公司由2007年起,每年的年报,从封面到内页,都有不少油棕的彩色图片。

可见该公司之转型,非始于今日。

进军时机准确
该公司进军油棕业的时机,可谓拿捏得非常准确。当该公司在2007年买进砂拉越一家油棕公司的51%股权时,原棕油价格正处于低潮,每公吨售价在1600至1800令吉之间,油棕园的价值,一向跟油价共浮沉。

当时棕油价格低沉,油棕公司盈利不高,故油棕园价格亦偏低。该公司在那时低价买进油棕园,可谓眼光独到。现在棕油价格挺秀,油棕公司盈利丰厚,油棕园奇货可居,价格飞涨。该公司在2007年所买进的油棕园,现在已增值数倍,成为该公司的最宝贵资产。

该公司在过去数年中,陆续增购油棕公司股权,现在已拥有2万7846英亩(11,268.85公顷)的种植地,都是在砂拉越,位于距离明都鲁约170公里的柏拉加(BELAGA)镇。

在2万7846英亩中,有1万1406英亩已种植,其馀1万6440英亩为尚未种植的空地及基本设施(如道路、沟渠、员工宿舍及苗床等)。

在已种植的1万1406英亩中,成熟油棕占9499英亩,未成熟油棕占1908英亩。

从事油棕种植,最棘手的问题是缺乏土地,目前由于油棕业盈利丰厚,种植界对可种油棕的土地,虎视眈眈,导致地价飞涨。新兴栈拥有的1万6440英亩空地,已成为很宝贵的资产,在今后数年,可按步就班发展为新油棕园,不必再为找地伤脑筋,可见该公司董事部有眼光。

根据该公司在去年12月30日时的账目,新兴栈的每股净有形资产为59仙,实际上,假如你以市价重估该公司油棕园的价值的话,每股净有形资产不止倍增。

马化合作社最近以每英亩1万5600令吉,脱售该社在砂拉越的油棕园,并将脱售所得款项,退还给参与该社油棕种植计划的社员,退款在进行中。

假如我们将新兴栈所拥有的1万1406英亩已种植油棕园,每英亩亦估值为1万5600令吉的话。1万1406英亩的价值约1亿8千万令吉。

每股净资产料RM2
据砂拉越油棕种植界说,目前砂农业地每英亩转手价约为5000令吉。为谨慎起见,我们只将新兴栈所拥有的1万6440英亩空地,每英亩估值为3000令吉,则这1万6440英亩农业地约值5000万令吉。

故新兴栈所拥有的油棕园和空地,总价值可达2亿3000万令吉(1亿8000万令吉加5000万令吉)。以新兴栈目前1亿1100多万股(每股面值1令吉)计算,重估后每股净资产可高达2令吉。

以上是从油棕园的市值,窥探新兴栈的每股价值。

但是,对投资者来说,更重要的是以目前每股80仙的股价,买进新兴栈,等于是以多少钱买进1英亩的油棕园及空地呢?

每英亩RM3600v
新兴栈的资本为1亿1100多万股(面值1令吉),以目前80仙的股价买完全部1亿1100多万股,约需9000万令吉,这是你收购该公司100%股权所要付出的代价。

该公司在去年12月30日时,净负债为1000多万令吉(现金减长、短期负债),在全面收购该公司之后,这笔债也由你承担,所以,你收购整家公司的代价约为1亿令吉。

在收购整家公司之后,该公司所拥有的2万7846英亩油棕园及空地就全部属于你的,每英亩的买价为3600令吉左右。

换句话说,你以每股80仙买新兴栈,等于以每英亩3600令吉买该公司的园坵,包括1万1406英亩已种植的油棕。

筹措资金挑战
该公司今后所面对的挑战,是如何筹措资金,将1万6440英亩空地发展为油棕园。

一位在砂拉越大规模种植油棕的朋友受我询问时说:目前在砂拉越种油棕,由开芭栽种到油棕成熟(约3年),每英亩成本约为6000令吉(不包括地价),以此计算,要将1万6440英亩空地发展为油棕园,需投资约1亿令吉。

该公司当然可以通过银行融资及公司本身的盈利来支付,但作为上市公司,最方便的方法是通过股市筹资,我不排除该公司发附加股的可能性。

在完成发展空地之后,新兴栈将蜕变为一只中型种植股,规模类似捷博(Cepat)。至于盈利,则胥视棕果产量及原棕油价格而定,无异于其他种植股。
Can someone to give me a Loan and then leave me Alone?

Offline GoGo

 • Baronet
 • ****
 • Posts: 1,091
 • No.27
Re: shchan
« Reply #11 on: March 13, 2012, 10:02:20 PM »
TP RM2.00 :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: achievable based on the the above article. So much of valubale land belongs to SHCHAN

Offline DeeDee

 • Civilian
 • *
 • Posts: 74
Re: shchan
« Reply #12 on: March 14, 2012, 09:54:46 AM »
Anybody in the boat with me?.. Buy at 1.04 this morning see how the price movement.. My uncle is really do his job.. Heheheeee enough profit for today..  :clap: :clap: :clap:

Offline Ļaughing Ģor

 • Global Moderator
 • Marquess
 • *****
 • Posts: 17,755
  • Investlah - Malaysia's Biggest Investment Forum
Re: shchan
« Reply #13 on: March 14, 2012, 02:01:02 PM »
PETALING JAYA: Plantation and poultry company Sin Heng Chan (Malaya) Bhd, which was issued with an unusual market activity (UMA) query by Bursa Securities, said it is unaware of any corporate development or report that could have contributed to the rise in the company’s share price, which rose nearly 37% to close at RM1.10.
Can someone to give me a Loan and then leave me Alone?

Offline stevelee

 • Baronet
 • ****
 • Posts: 1,575
Re: shchan
« Reply #14 on: March 14, 2012, 02:24:10 PM »
Cepat's name oso mention in the article, so buy CEPAT !!!

NTA - RM 1.90 for Cepat, and good DY and low PER....

Why buy SHCHAN??

Offline boonlh

 • Civilian
 • *
 • Posts: 73
Re: shchan
« Reply #15 on: March 14, 2012, 04:43:15 PM »
PAY MORE ATTENTION TO SHCHAN (4316) IF U HAVE THE STAMINA TO HOLD SURE LAUGH TOTHE BANK

Offline klse2013

 • Companion of Honour
 • ***
 • Posts: 931
Re: shchan
« Reply #16 on: March 14, 2012, 04:58:49 PM »
SCHAN dah overvalued liao....untung manyak sejak beli 0.70... :cash:  :D.....ia punya mature area baru 3844 hecta....immature 584 hectare......

sikarang gua tunggu tu PINEPAC....ada manyak potensi lor... :cash:

Online Rashid Jihad

 • Baron
 • *****
 • Posts: 4,114
 • set your cut loss price b4 buy
Re: shchan
« Reply #17 on: September 06, 2021, 12:06:27 PM »
Shchan 58.5c

Resistance 66c, 80c

Nta rm1.09
Ada cash rm21mil
PE 1.5x
Roe 39%
 https://www.thestar.com.my/business/business-news/2021/09/06/further-ma-activity-expected-for-plantations-sector

Online Rashid Jihad

 • Baron
 • *****
 • Posts: 4,114
 • set your cut loss price b4 buy
Re: shchan
« Reply #18 on: September 06, 2021, 03:01:16 PM »
 :cash: :cash: :cash:

Online Rashid Jihad

 • Baron
 • *****
 • Posts: 4,114
 • set your cut loss price b4 buy
Re: shchan
« Reply #19 on: September 06, 2021, 03:38:22 PM »
normally up 10c a day  :cash: :cash:

Offline Han1xnah

 • Civilian
 • *
 • Posts: 19
Re: shchan
« Reply #20 on: September 08, 2021, 09:03:05 PM »
hi everyone!!

nice to meet you all, guys​​​​​​​ 8) 8) 8)

 
can't miss any game! what about you?

let's follow the sport news together!

 
https://bit.ly/malaybet